Statkraft på Tofte

Etter at Statkraft i 2015 kjøpte industritomten på Tofte i Hurum kommune av Södra, er det ny virksomhet i gang der hvor det fra 1897 til 2013 var produksjon av cellulose.

Den opprinnelige cellulosefabrikken er demontert og sendt til Vietnam i 1.300 containere. I alt 180. 000 tonn betong er fjernet sammen med 110. 000 tonn stål. Dette er så langt vi vet den største ryddejobben i Norge i nyere tid.

All aktivitet på industritomten er nå organisert gjennom Statkraft Tofte AS.

Vårt ønske er at aktiviteten vi planlegger på Tofte skal komme innbyggerne til gode gjennom økt verdiskaping og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Selv om våre planer ikke vil være i samme størrelse som den tidligere industrien vil biodrivstoffproduksjon kreve både bemanning og eksterne tjenester. Vi håper at den nye aktiviteten i fremtiden skal gi inspirasjon og levevilkår til mange andre næringer og at vi kan få en bærekraftig næringsklynge med senter på og rundt Tofte.

Video om aktivitetene til Statkraft på Tofte: 

 

Bedrifter i Tofte næringspark

Se liste over alle bedrifter i Tofte Næringspark.