Storlia kraftverk

Storlia kraftverk skal utnytte 75 meter høydeforskjell mellom Bjoreio og Sysenvatnet i Eidfjord kommune. Kraftverket er planlagt med en installasjon på 8 MW, og vil produsere om lag 30 GWh per år.

Kraftverket vil ligge inne i fjellet med en tilkomsttunnel fra Storlia, på nedsiden av Riksveg 7. Vannet vil bli ført fra et nytt inntak i Bjoreio med ny tilløpstunnel inn til kraftverket. Fra kraftverket blir det en utløpstunnel som ender opp i eksisterende overføringstunnel mellom Bjoreio og Sysenvatnet.

Prosjektet er delt i to trinn. Trinn 1 skal gjennomføres i 2015, og består av etablering av to avkjøringer fra Riksveg 7, omtrent 300 meter tilkomstveier og forskjæring til ny tilkomsttunnel. Arbeidet utføres av Flage Maskin AS fra Voss.

Trinn 2 skal endelig avgjøres etter anbudskonkurranse, og arbeidet vil ventelig utføres i perioden 2016-2018. Arbeidet vil bestå av arbeid med tunneler, betong og montering av elektro-mekanisk utstyr.