Silva Green Fuel

Arial photo of Tofte

Selskapet Silva Green Fuel AS som eies av Statkraft (51 %) og Södra (49 %) skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte i Hurum kommune.

Investeringsbeslutningen ble fattet i desember 2017 og anlegget er planlagt ferdigstilt i løpet av 2019. Demonstrasjonsanleggets formål er å teste teknologien for kontinuerlig produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff som kan komme til direkte erstatning for dagens fossile drivstoffprodukter samt å teste ulike råvaretyper. Anlegget vil i utgangspunktet bruke råstoff fra skogsindustrien, men alt biologisk nedbrytbart materiale kan i utgangspunktet benyttes. Det dansk-kanadiske selskapet Steeper Energy skal levere teknologien.

Mer informasjon om demonstrasjonsanlegget finner du her: Silva Green Fuel

Infografikk om biofuel

Södra og Statkraft dannet selskapet Silva Green Fuel AS i 2015 med sikte på å etablere en fremtidig kommersiell produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff basert på skogsråvarer. Kapasiteten på en fullskala produksjonslinje vil være rundt 100 til 150 millioner liter biodrivstoff hvert år. I første omgang vil tungtransport på vei være avtaker for produktet, men det vil arbeides for å kvalifisere biodrivstoffet for bruk i lufttransport.

Fakta om biodrivstoff

Tittel Størrelse Type
Fakta om biodrivstoff 0,1MB .PDF
Infografikk 0,3MB .PNG