Ringedalen kraftverk

Dam Ringedalsdammen

Dam Ringedalsdammen

Statkraft har besluttet å starte byggingen av Ringedalen kraftverk i Odda kommune. Kraftverket er planlagt ferdigstilt i 2017 og skal kunne forsyne ca. 3000 norske husstander med strøm.

Statkraft fikk konsesjon på Ringedalen kraftverk i desember 2012, og har etter dette detaljert prosjektet og innhentet tilbud på de største leveransene. Nå er det tatt investeringsbeslutning på prosjektet, som skal gjennomføres i perioden 2015-2017.

Investeringen anslås til omtrent 235 millioner kroner. Kraftverket er planlagt med to turbiner på 11,5 MW og får en middelproduksjon på ca. 60 GWh per år, som tilsvarer forbruket til ca. 3000 norske husstander. Anlegget vil utnytte et fall på 517 meter fra Mosdalsvatnet ned til Ringedalsvatnet. Kraftverket er planlagt bygget i fjell, og miljøvirkningene av prosjektet er vurdert som svært små.

Bygging av et nytt Ringedalen kraftverk føyer seg inn i rekken av flere investeringer i Tyssedal-området. Investeringsbeslutningen er i tråd med Statkrafts strategi om å utvikle og vedlikeholde norsk vannkraft gjennom lønnsomme og miljøvennlige utbygginger og rehabiliteringer.

Statkraft har flere reguleringsanlegg og betydelig kraftproduksjon i Tyssedal deriblant anleggene Tysso II, Øvre og Nedre Berså, Mågeli, Skjeggedal pumpestasjon og Oksla kraftverk. Ringedalen kraftverk vil inngå i Kraftverksgruppe Hardanger.