Lio kraftverk

Lio kraftverk som ligger i Tokke kommune i Telemark, ble bygget i 1969 og er nå under rehabilitering. Etter oppgraderingen øker installert effekt med 3 MW til 43 MW. Årsproduksjonen kan økes med inntil 18 GWh til totalt 243 GWh.

Lio kraftverk vil i hovedsak gjennomgå en nær fullstendig rehabilitering med opprusting av turbin, generator og vannvei. Samt ny turbinregulator og nytt kontrollanlegg.

Selve kraftverket ligger 400 meter inne i fjellet og utnytter et fall på 352 meter fra inntaksmagasinet Byrtevatn.

Lio kraftverk er et viktig knutepunkt for elektrisitetsforsyningen i Vest-Telemark og leverer strøm både til lokal- og sentralnettet. I tillegg til Statkraft er også Vest-Telemark Kraftlag og Statnett koblet til sentralen her.

Prosjektet

Totalprosjektet består av fem deler: Bygg, trafo/apparat, kontrollanlegg, vannvei og aggregat. Dagens treviklingstrafo inne i stasjonen blir erstattet med to toviklingstrafoer; en produksjonstrafo inne i stasjonen og en nettrafo ute.

Den årlige middelproduksjonen for Lio kraftverk ligger på 225 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til 11 250 husstander. Etter oppgraderingen vil kapasiteten øke med om lag 18  GWh, tilsvarende strømforbruket til rundt 900 husstander.

Generatoren og turbinen inne i selve kraftverket skal rehabiliteres, samt tunnelen og trykkrøret i vannveien. Det blir nytt kontrollanlegg og ny transformator som produseres i Slovenia. Dagens transformator er plassert inne i kraftstasjonen, men oppgraderingen innebærer et eget trafobygg på utsiden. Opprustningen av transformatoren vil også bidra til å sikre strømforsyningen til lokalbefolkningen.

Anlegget ligger nær Rukkeåi som renner ut i Tokkeåi og Bandak. Tokkeåi har en svært verdifull bestand av storvokst ørret som benytter tokkeåi til gyting og oppvekstområder. Samtidig er Bandakdeltaet en viktig naturtype for fugl og fisk. Anlegget er derfor planlagt med størst mulig sikkerhet mot oljeutslipp.

Fylkesvei 38 som i dag har til dels dårlig standard, fire svinger skal rettes ut for å få transformatoren fram til kraftverket. Dette er lokalbefolkningen veldig fornøyd med.