Norge

 • Fosen Vind

  Fosen Vind etablerer Europas største vindkraftprosjekt på land, seks store vindparker i Trøndelag på til sammen 1057 MW.

  Infografikk Fosen Vind Vindkraft
 • Lio kraftverk

  Lio kraftverk som ligger i Tokke kommune i Telemark, ble bygget i 1969 og er nå under rehabilitering. Etter oppgraderingen øker installert effekt med 3 MW til 43 MW. Årsproduksjonen kan økes med inntil 18 GWh til totalt 243 GWh.

  Lio kraftverk Vannkraft
 • Nore I kraftverk

  Nore I kraftverk i Nore og Uvdal kommune er et av Norges eldste kraftverk. For å sikre videre produksjon, planlegger Statkraft nå å rehabilitere kraftstasjonen.

  Nore I Vannkraft
 • Silva Green Fuel

  Selskapet Silva Green Fuel AS som eies av Statkraft (51 %) og Södra (49 %) skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte i Hurum kommune.

  Tofte pilotanlegg Biokraft
 • Songa og Trolldalen dammer

  Songavatn med Songa og Trolldalen dammer er et oppstrøms vannmagasin i Tokkestrengen. Begge dammene skal nå gjennomgå et omfattende rehabiliteringsarbeid. Arbeidet startet opp sommeren 2017 og skal senest være ferdig høsten 2020.

  Vannkraft
 • Statkraft på Tofte

  Etter at Statkraft i 2015 kjøpte industritomten på Tofte i Hurum kommune av Södra, er det ny virksomhet i gang der hvor det fra 1897 til 2013 var produksjon av cellulose.

  Biokraft
 • Storlia kraftverk

  Storlia kraftverk skal utnytte 75 meter høydeforskjell mellom Bjoreio og Sysenvatnet i Eidfjord kommune. Kraftverket er planlagt med en installasjon på 8 MW, og vil produsere om lag 30 GWh per år.

  Storlia Vannkraft
 • Vesle Kjela kraftverk

  Statkraft vil utnytte en større del av energipotensialet som finnes i Tokke-Vinje-vassdraget og har fått konsesjon for å bygge ut Vesle Kjela kraftverk med inntak i eksisterende reguleringsmagasin Kjelavatnet i Vinje kommune i Telemark.

  Vannkraft
 • Vigdøla kraftverk

  Statkraft har i april 2011 søkt konsesjon for bygging av Vigdøla kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane. Vigdøla kraftverk vil nytte fallet frå omlag 600-meters-nivå i Vigdøla, ei sideelv til Jostedøla, på austsida av Jostedalen.

  Vannkraft