Energy from Biomass

Programmet er nært knyttet til vår fjernvarmesatsing. Målet er å redusere risikoen og drivstoffkostnaden i Statkrafts fjernvarmevirksomhet, samt å øke Statkrafts evne til å ta del i bio-relaterte forretningsmuligheter i Norge.

Prosjektene i programmet tar for seg teknologier for energikonvertering, markedsmekanismer for biobaserte produkter og systemløsninger. Statkrafts deltakelse i Bioenergy Innovation Centre (CenBio) er en del av Bioprogrammet.