Forskning og utvikling

Kvinne arbeider med teknologi analyse.

Vår FoU-innsats er rettet inn mot å effektivisere og forbedre energiproduksjon, drift og vedlikehold innenfor vår kjernevirksomhet.

Gjennom målrettede FoU-programmer utvikler vi konkurransemessige fortrinn og nye forretningsmodeller i samarbeid med nasjonale og internasjonale FoU-miljøer. FoU-programmene favner temaområdene vannkraft, vindkraft, bioenergi og klimaendringer.