Gruppe som diskuterer
Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Kitchen

Statkraft sørger for at IT-eksperter kommer sammen for å drøfte data og digitalisering i det grønne energiskiftet. Bildet er fra samlingen i selskapets hovedkvarter i Oslo rett før julen 2021.

Er data vår nye fornybare ressurs?

 

Kan vanvittige mengder data redde framtiden? Spørsmålene er mange når 30 skarpe Statkraft-ansatte måler krefter i et "Hackathon" om digitalisering i det grønne energiskiftet. Hvem vinner?

Caroline Bjånesøy
Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Kitchen

– Akkurat nå brainstormer vi om utfordringer rundt det grønne skiftet: sirkulærøkonomi og hvordan vi kan gjenbruke materialer fra solkraft-, vindkraft- og vannkraftproduksjon, sier Caroline Bjånesøy.

Den entusiastiske IT-forretningsutvikleren har en god dag på jobben i Statkraft.

– Og vi skal jo vinne med våre ideer og forslag! sier Bjånesøy og innrømmer at konkurranseinstinktet er "litt over snittet".

Se video fra Hackathon-samlingen:

Kraftmast
Foto: Bjørn Grane

To dager er satt av når ansatte på tvers av Statkraft skal bryne seg på reelle problemstillinger under temaet "digitalisering og det grønne skiftet". Sentralt står effektiv bruk av data til å optimalisere produksjon og leveranser av fornybar kraft. 

Mange fagområder er representert under de to møtedagene, men ansatte med IT-bakgrunn dominerer. Det er tross alt de som skal videreutvikle selskapet ved hjelp av data og digital utvikling. Slik at Statkraft kan fortsette å skape energi av vann, sol og vind.

– Det er derfor vi trenger flere IT-hoder, sier Rune Sundling, arrangementsansvarlig og leder for det digitale ekspertsenteret i Statkraft.

– Mange flere! Statkraft vokser som selskap i Norge og i verden, og vi har en lang rekke teknologirelaterte muligheter å ta tak i fremover.

Rune Sundling
Rune Sundling leder Statkrafts Digital Centre of Expertise i hovedkvarteret på Lilleaker i Oslo. (Foto: Kitchen)

Digitalisert kraftproduksjon

Statkrafts kjernevirksomhet ivaretas av hydrologer og vindkraftteknikere, men også av et stort digitalt økosystem. Kunstig intelligens, koding og analyse – og selve den digitale infrastrukturen – er kompetanseområder for de 350 ansatte som jobber innenfor IT og digitalisering i Statkraft i 18 land.

I dette økosystemet får data en stadig viktigere rolle. Se bare på selve mengden: Hundrevis av millioner av datapunkter prosesseres daglig i Statkrafts integrasjonsmiljø.

Men hvordan kan man legge til rette for å ta best mulig vare på en slik enorm datamengde?

– Dette er én av mange spennende muligheter som data gir oss i Statkraft. Data og innsikt driver hvordan vi opererer, sier Sundling.

Solnedgang over solcellepaneler
Sted: Spania
Foto: Statkraft

Fra solcelleparken Cabrera Solar i Andalucia i Spania.

Kanskje du kan tenke deg å arbeide tett på drift og optimalisering av Statkrafts vann-, vind- og solkraftverk, som er blant verdens mest avanserte? Eller å jobbe for å beskytte fremtidens energiressurser mot cybertrusler?

– Statkraft er i stor grad et teknologiselskap. Og for å finne fremtidens løsninger må vi jobbe sammen og på tvers av fagområder og tekniske disipliner, sier Sundling.

– Sammenlignet med andre teknologiselskaper i Norge er Statkraft blant de største. Vi har store utviklingsavdelinger og veldig mange medarbeidere med IT-kompetanse. Vi trenger et bredt sett av mennesker for å lykkes i Statkraft.

Sundling forklarer at akkurat dette Hackathon-et, som er kalt "Business for the future", er en kreativ problemløsingsprosess der deltakerne bryner seg på reelle utfordringer for Statkraft. De ulike gruppene presenterer til slutt sin løsning til en jury som kårer en vinner.

– Det handler om å løse oppgaven med en idé som er nyskapende, gjennomførbar og har et stort potensial, sier han.

– Det aller viktigste er at deltakerne får en god opplevelse, møter nye folk, kommer ut av komfortsonen og føler de har vært med på å løse spennende problemstillinger for Statkraft. Er vi heldige, så dukker det også opp reelle forretnings- eller løsningsmuligheter her!

– Bredden av mennesker som deltar her, synes jeg forteller mye om fremtiden til Statkraft. Mange deltakere har IT-roller og teknisk kompetanse. En stor utviklingsavdeling er også representert. I Statkraft jobber det veldig mange teknisk fokuserte mennesker. Mye handler om å bruke data på nye måter, sier Sundling.

Statkraft-ansatte fra hele konsernet, også fra andre landkontorer enn Norge, har kommet for å delta i Hackathon-et.

Post It-lapper
Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Kitchen

Post-it-lapper festes, gruppedynamikk formes og idéer genereres – og blir stående eller skrotes.

Spennende oppgaver

Har du idéer om hvordan en eller flere av oppgavene under bør løses? Vi hører gjerne fra deg!

Anleggsarbeid
Foto: Statkraft

Oppgave 1: Optimalisering av energiverktøy

Hvordan kan Statkraft spille en rolle med å optimalisere kraftproduksjon, kraftforbruk og energilagring i bygninger og på anleggsområder?

Arbeid på solcelleanlegg
Sted: Emmen, Nederland
Foto: Ole Martin Wold

Oppgave 2: En sirkulær fornybarindustri

Hvordan kan Statkrafts virksomhet bli mer sirkulær? Ved eksempelvis gjenvinning og gjenbruk av solceller og annet anleggsutstyr?

Rom med dataskjermer
Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Oppgave 3: Data som en ny forretningsmulighet

Hvordan kan Statkraft skape nye forretningsmuligheter gjennom å dra nytte av den enorme datamengden selskapet sitter på?

Teknisk kompetanse møter markedsteft

Hackathon_Caroline_Bjånesøy_Still008_600x400.jpg
Caroline Bjånesøy er Business IT Developer ved Statkrafts hovedkontor i Oslo. (Foto: Kitchen) 

Tverrfaglighet oppsummerer hverdagen til deltaker Caroline Bjånesøy. Hun jobber i skjæringspunktet mellom IT og forretning, slik at de ulike miljøene skal ha et best mulig samarbeid.

– I hverdagen prøver jeg å komme med min IT-erfaring inn i forskjellige avdelingers problemstillinger. Gode løsninger, IT og teknologi, oppsummerer hun.

– Når folk med ulike bakgrunner og kompetanse kommer sammen, gir det mange muligheter til å utvikle gode idéer. Du blir utfordret på nye ting, både i et Hackathon og ellers i hverdagen.

Interessante utfordringer

Alexander Esser
Alexander Esser er Lead Developer, Nordic Software Development, med base i Statkrafts hovedkvarter i Oslo. 

I andre ende av lokalet finner vi en av utviklerne av software i Statkraft, Alexander Esser. Han gestikulerer og forklarer, ivrig opptatt med å visualisere sine forslag til gruppen.

– I vår gruppe kjenner vi hverandre fra før, så vi sparer tid på å bli kjent i starten og kan gå rett på oppgaven, sier Esser med et rutinert smil. Til vanlig jobber han med systemutvikling til interne applikasjoner i Statkraft, men nå bruker han sine evner i sin tredje Hackathon-samling.

– Et Hackathon gir interessante utfordringer, spesielt når man som i dette arrangementet blander teknisk kompetanse med business. I tillegg gir Hackathon en anledning til å prøve nye teknologier og oppleve hvordan andre tenker. Det er jo ikke sikkert at du selv sitter på den beste idéen, sier han ydmykt.

– Men jeg håper jo å vinne i denne konkurransen om beste oppgaveløsning!

Bredden i kompetanseområder er noe Alexander Esser mener er viktig for å løse oppgaven best mulig, men også for å utvikle fremtidens Statkraft.

– Statkraft lever av vannkraft og annen fornybar energi, men det er også mange andre kompetanseområder som er viktige for å få hele bedriften til å fungere. Alt fra spisskompetanse innenfor data og systemutvikling til ekspertise i hydrologi og optimalisering av vannkraft, sier han.

Dataskjerm
Sted: Lilleaker, Oslo
Foto: Kitchen

Er du interessert i å jobbe med teknologi og IT i Statkraft?

Sjekk ut våre karrieresider her!