Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft selger Andershaw Wind Farm i Skottland og fortsetter å drifte vindparken

28 Sep, 2021
  • Greencoat UK Wind PLC har kjøpt hele Andershaw Wind Farm fra Statkraft 
  • Statkraft vil levere alle drifts- og vedlikeholdstjenester for vindparken til Greencoat UK Wind 
  • Partene har også forlenget en eksisterende kraftkjøpsavtale  

(Oslo/London, 28. september 2021) Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, har solgt Andershaw Wind Farm i Skottland til Greencoat UK Wind PLC for 121 millioner pund, inkludert kontanter og arbeidskapital.  
 
Statkraft startet utviklingen av prosjektet i 2006 og vindparken ble satt i drift i 2017. I forbindelse med salget er det avtalt at Statkraft skal fortsette å drifte anlegget, samt levere alle vedlikeholds- og eieroppfølgingstjenester til Greencoat fram til 2037. En forlengelse av den eksisterende kraftkjøpsavtalen er også avtalt. Vindparken som ligger sør for Glasgow har elleve turbiner, en samlet installert effekt på 36 MW og produserer nok fornybar energi til å dekke forbruket i rundt 26.000 britiske husstander. 
 
Eivind Torblaa, Vice President Asset Ownership, Wind and Solar UK, ledet Statkrafts prosjektutvikling i Storbritannia da arbeidet med denne vindparken startet. 
 

Andershaw wind farm.png
Andershaw Wind Farm


- Som prosjekt står Andershaw Wind Farm i en særstilling siden arbeidet med parken ble innledet samme år som vi etablerte oss i Storbritannia for 15 år siden. Sammen med en håndfull andre prosjekter fra denne tiden bidro Andershaw til å sette Statkraft på kartet da vi var en liten og ukjent aktør i landet, sier Torblaa. 
 
- Siden den gang har Statkraft etablert seg som en viktig aktør i den britiske fornybarbransjen. I dag har vi en portefølje som omfatter vannkraft, vindkraft, solenergi, batterier og prosjekter for nettstabilisering. Vi er også den ledende tilbyderen av kraftkjøpsavtaler i det britiske markedet, legger han til. 
 
Storbritannia er et av Statkrafts viktigste markeder for vekst innenfor vind- og solkraft, hvor målet er å utvikle minst 8GW innen 2025. Inntektene fra salget av denne vindparken vil bli investert i nye fornybarprosjekter. 
 


Om Statkraft 
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4 600 ansatte i 18 land. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

contact profile
Torbjørn Steen
Vice President Communications
contact profile
Lars Magnus Günther
Pressekontakt