Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkrafts Lavutslippsscenario: Energiverden mot 2050

20 Oct, 2021

Statkraft lanserer sin analyse av energiverden mot 2050; Lavutslippsscenario 2021.

Skal verden lykkes med å begrense oppvarmingen ned mot 1,5 grader, vil det være behov for et vesentlig taktskifte i den globale klima-politikken. Virksomheter og offentligheten krever en mer ambisiøs klimapolitikk enn før.

For sjette år på rad presenterer vi Statkrafts Lavutslippsscenario med et nettarrangement torsdag 21.oktober kl 9.

Ifølge scenarioet, er Europa på god vei til å nå netto-nullutslipp innen 2050. Utviklingen følger imidlertid ikke samme tempo i andre deler av verden. Å nå 1,5 gradersmålet vil kreve at vi bygger ut enda mer fornybar energi og erstatter flere fossile kilder med elektrisitet, og at vi gjør dette i et mye høyere tempo. I tillegg blir utslippsfritt hydrogen, såkalt grønn hydrogen, en nøkkelløsning når land skal nærme seg netto-nullutslipp.

Med dette bakteppet, har vi invitert personer som vil sette sitt preg på klimapolitikken fremover til lanseringen av Statkrafts Lavutslippsscenario 2021:

  • Strategidirektør Helga Stenseth, Statkraft
  • Stortingsrepresentant Erling Sande, Senterpartiet
  • Stortingsrepresentant Sandra Bruflot, Høyre
  • Leder i Miljøstiftelsen Zero, Sigrun Gjerløw Aasland
  • Leder for politikk og eierskap i Statkraft, Julie Wedege