Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Verdens første hydrogendrevne lasteskip får grønt hydrogen fra Statkraft og Skagerak Energi

23 Jun, 2021

Statkraft og Skagerak Energi er valgt som leverandør av grønt hydrogen til nullutslippsskipet HeidelbergCement og Felleskjøpet planlegger. Konseptet som vant fram innebærer bytting av containere med komprimert hydrogen og er fleksibelt slik at det kan benyttes både til transport og til andre formål.

Hydrogendrevet lasteskip
Verdens første hydrogendrevne lasteskip. Illustrasjon: HeidelbergCement og Felleskjøpet

Gjennom Grønt Skipsfartsprogram har HeidelbergCement og Felleskjøpet utlyst et anbud for å forsyne grønt hydrogen til et nullutslipps bulkskip. Skipet skal frakte korn fra Østlandet til Vestlandet og stein/grus på vei tilbake, og skal seile ved hjelp av utslippsfri grønt hydrogen i kombinasjon med rotorseil. Tidligere i vår valgte partene Egil Ulvan Rederi AS som rederi, og nå tildeles Statkraft og Skagerak Energi hydrogenleveransen i konkurranse med mer enn ti tilbydere.

- Statkraft er Europas største produsent av fornybar kraft, og produksjon av fornybart hydrogen og hydrogenbasert drivstoff er i tråd med våre strategiske ambisjoner. Denne tildelingen er en viktig milepæl i vårt arbeid med å etablere Statkraft som en ledende hydrogenprodusent i Norge og Sverige og passer godt inn i rekken av andre initiativer vi har på hydrogen til sjø- og landtransport, sier konserndirektør Birgitte Ringstad Vartdal i Statkraft.

- Dette er helt i tråd med vår nye vekststrategi og en viktig milepæl for oss. Vi er stolt over å ha blitt valgt som leverandør sammen med Statkraft, sier Jens Bjørn Staff, konsernsjef i Skagerak Energi

- I arbeidet med å utvikle verdens første utslippsfrie bulkskip er vi glade for å ha fått med solide partnere i Statkraft og Skagerak Energi som energileverandører. Statkraft og Skagerak Energi er selskaper som vi er trygge på, og som har stor tillit i energimarkedet. Deres konsept med hydrogenproduksjon både på Vest- og Østlandet gir oss en stor driftsfordel når båten skal i trafikk, og gjør overføringsverdien i bruk av hydrogen til andre skip og segmenter større. Prosjekt "Greenbulk" er banebrytende for energinæringen og vi ser frem til å samarbeide med de i tiden fremover, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet og Knut Omreng Director, Logistics HeidelbergCement Northern Europe i en felles uttalelse.

Regjeringen har nylig lagt fram sitt veikart for hydrogen. Der skisseres konkrete ambisjoner om å etablere fem hydrogenknutepunkter innen maritim transport med mulighet for tilknytting av løsninger også for landtransport. Etablering av hydrogenproduksjon til denne fraktruten i Oslofjord-området kan danne basis for et slikt knutepunkt.

Statkraft og Skagerak Energi skal nå jobbe videre sammen med Grønt Skipsfartsprogram /DNV, HeidelbergCement, Felleskjøpet og rederiet Ulvan/Norwegian Ship Design for å detaljere ut konseptet og velge plassering av anlegget. Planen er at prosjektet skal være klart til investeringsbeslutning sommeren 2022 for å kunne starte leveranser høsten 2023.

https://www.heidelbergcement.no

https://grontskipsfartsprogram.no

https://www.felleskjopet.no/presse/

https://ulvan-rederi.no/

https://www.skagerakenergi.no

Kontakter

contact profile
Geir Fuglseth
Kommunikasjonsansvarlig
contact profile
Lars Magnus Günther
Pressekontakt