Jump to content Jump to navigation Jump to search
Banner fra rapport

Statkraft presenterer: En optimistisk framtid!

02 Sep, 2020

For femte år på rad presenterer Statkraft sitt Lavutslippsscenario. Det er våre analyser av hvordan energiverden vil utvikle seg mot 2050. Der ser vi blant annet at fornybar kraft er den eneste energikilden som har fortsatt å vokse etter koronautbruddet.

I vårt optimistiske, men realistiske framtidsscenario, tar vi høyde
for at den enorme utviklingen innen fornybar teknologi fortsetter.
Det gjør oss i Statkraft til framtidsoptimister.

Les mer her, sånn at du kan se like lyst på framtiden som oss.

 

Kontakt oss