Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Nytt spennende samarbeid for å utvikle grønn industri

30 Oct, 2020

Statkraft har inngått en intensjonsavtale med Nel for å utvikle et elektrolyseanlegg på opptil 50 MW til produksjon av grønt stål hos CELSA Armeringsstål i Mo Industripark.

Det grønne hydrogenet vil bli brukt i stålproduksjonen som et alternativ til fossile brensler, og dermed redusere karbonavtrykket.

«Vi er glade for å være med på et så viktig prosjekt, der vi kan begynne å bygge verdikjeder for hydrogen som en viktig fremtidig virksomhet for Norge og Statkraft, og kutte CO2-utslipp fra norsk industri ved å bruke mer av vår fornybare kraft. Som et utviklingsprosjekt, vil det kreve støtte for teknologiutvikling og kommersialisering for å kunne realiseres. Dette prosjektet er godt posisjonert for «Important projects of common European interest» programmet til EU, og vil bidra til Norges satsing på hydrogen fremover sier Bjørn Holsen leder for New Business i Statkraft.

Se mer her om bakgrunnen for samarbeidet med Nel og om prosjektet med CELSA og Mo Industripark.