Jump to content Jump to navigation Jump to search

Henrik N. Sætness ny konserndirektør for konsernstaber fra 1. oktober

28 Sep, 2020

Henrik N. Sætness er utnevnt som ny konserndirektør for konsernstaber i Statkraft. Sætness, som kommer fra stillingen som direktør for strategi og analyse, starter i sin nye rolle og som medlem av konsernledelsen i Statkraft fra 1. oktober.

Sætness (48) begynte i Statkraft i 2009 og har ledet strategi- og analyseavdelingen siden 2017. Han har også frontet Statkrafts årlige Lavutslippsscenario de siste fem årene. Før han kom til Statkraft hadde Sætness ulike lederoppgaver i Norsk Hydros energidivisjon og i programvareselskapet Navita Systems.

- Jeg gratulerer Henrik med hans nye rolle og ser frem til å ønske han velkommen inn i konsernledelsen. Hans analytiske og strategiske legning vil være et viktig bidrag til videreutviklingen av Statkraft, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Henrik Sætness

Kontakt oss