Jump to content Jump to navigation Jump to search
Moglicë kraftverk, Albania
Sted: Moglicë, Albania
Foto: Statkraft

Den store Moglicë-dammen er en del av Statkrafts vannkraftverk Moglicë i Albania.

Kommersiell drift i gang ved Moglicë vannkraftverk i Albania

22 Jun, 2020

Statkrafts vannkraftverk Moglicë i Albania har startet kommersiell drift og leverer fornybar kraft til det albanske strømnettet.

Moglicë er det største av de to kraftanleggene i vannkraftprosjektet Devoll og vil årlig produsere om lag 450 GWh.

Sammen med Banja vannkraftverk vil Statkrafts kraftproduksjon i Devoll-dalen ligge på 700 GWh i året, tilsvarende om lag 13 prosent av Albanias totale produksjon av elektrisitet.

Besøk ved Moglicë
Albanias statsminister Edi Rama og ministeren for infrastruktur og energi, Belinda Balluku, fotografert på Moglicë-anlegget sammen med representanter for Statkraft.

Foruten å gi landet økt tilførsel av fornybar kraft har prosjektet bidratt til betydelig utvikling i Devoll-dalen i form av ny infrastruktur, levebrød og sosiale tiltak.

– Å ferdigstille Moglicë vannkraftverk er en viktig milepæl for Statkrafts virksomhet i Albania. Landet utvikler seg til å bli et elektrisitetsknutepunktet i regionen, og det gir ytterligere muligheter, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Kraftverket ble offisielt åpnet 22. juni med besøk på stedet av den albanske statsministeren Edi Rama og ministeren for infrastruktur og energi, Belinda Balluku.

Moglicë-anlegget ligger ved Devoll-elven i den sørøstlige delen av Albania. Vannkraftverket Moglicë består av en 167 meter høy steinfylt asfaltkjernedemning, en 10,7 kilometer lang inntakstunnel, et underjordisk kraftverk med to hovedgeneratorer på 91,5 MW hver og en mindre enhet på 1 MW ved foten av demningen.

Moglicë timelapse fra Statkraft på Vimeo.

Kontakt oss