Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft er tilrettelegger for Googles tomtekjøp i Skien

09 Aug, 2019

Statkraft har inngått et samarbeid med Google om å tilrettelegge for selskapets kjøp av 1.947 mål eiendom i Skien. Google kunngjorde i dag at de har kjøpt eiendommen, men uten umiddelbare planer om å bygge et datasenter. Statkraft har utviklet tomten med ferdige reguleringsplaner og konsesjon for elektrisk tilknytning.

Statkraft skal samarbeide med Google for å utvikle den grunnleggende infrastrukturen for eventuelle fremtidige investeringer i datasenter.  

Selskapet fungerer som tilrettelegger for datasenterbransjen ved å utvikle og forberede eiendommer for datasenterbygging. Statkraft selger prosjekter som oppfyller datasenterindustriens krav til teknologiselskaper som investerer i eiendommer, infrastruktur, bygninger og servere.

Statkraft har et tett samarbeid med Google om dette prosjektet, og selskapets rolle er å videreutvikle og forberede eiendommen ved å bygge den infrastrukturen som behøves. Statkraft har som forvalter av om lag 2500 eiendommer i Norge lang erfaring med denne typen arbeid.

- Googles kjøp viser at Norge er attraktivt for den digitale økonomien, takket være tilgang til fornybar energi, kompetanse og fokus på digital utvikling. Arbeidet med å legge til rette for internasjonale datasenteraktører har vært vellykket, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Area map over forest

Kontakt oss for mer informasjon

profile image
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt
Kontakt oss