Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkrafts Lavutslippsscenario 2018

14 Aug, 2018

For tredje året på rad presenterer Statkraft sitt globale lavutslippsscenario. Scenariet ser nærmere på de viktigste trendene innen energiteknologier og energimarkedene fram mot 2040. Scenariet viser en optimistisk, men realistisk utvikling, hvor teknologier og markeder sammen fører til betydelige fall i globale klimagassutslipp.

Verdens energisystemer er i hurtig og fundamental endring. Innfasingen av sol- og vindkraft skjer raskt og er allerede de billigste kraftløsningene i mange land. Samtidig konkurrerer flere teknologier om å levere nødvendig fleksibilitet til det nye kraftsystemet. Dette er gjennomgående endringer som påvirker alle aktører i energimarkedene.


Kontakt oss for mer informasjon

contact profile
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt

Last ned hele rapporten her