Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft blir eier av SAE Vind

04 sep, 2018

Statkraft og Agder Energi har avtalt at Statkraft overtar alle andelene i vindkraftutviklingselskapet Statkraft Agder Energi Vind DA (SAE Vind).

Det er ti år siden Statkraft og Agder Energi inngikk en avtale om felles satsing på landbasert vindkraft i Norge. Samarbeidet ble konkretisert gjennom opprettelsen av selskapet Statkraft Agder Energi Vind DA – forkortet til SAE Vind. Statkraft har eid 62 prosent av selskapet og overtar nå de øvrige 38 prosentene fra Agder Energi.

Ingen konkrete prosjektplaner

Selskapet har to konsesjonsgitte prosjekter i sin portefølje. Disse representerer en betydelig verdi, dersom forholdene ligger til rette for at de kan realiseres.

De siste årene har imidlertid forholdene vært slik at det har vært bedre for eierne å avvente markedsutviklingen enn å bygge eller selge prosjektene. Det er foreløpig ingen konkrete planer om hvordan disse prosjektene skal videreføres av Statkraft.

SAE Vind-prosjekter videreføres av Fosen Vind

Fire av prosjektene som SAE Vind utviklet i Sør-Trøndelag, er under bygging av Fosen Vind DA og utgjør størsteparten av det som er Europas største vindkraftprosjekt. Fosen Vind overtok konsesjoner og alle prosjektrettigheter for vindparkene Storheia, Kvenndalsfjellet, Geitfjellet og Hitra 2 i 2016. Alle vindparkene vil være i drift innen utløpet av 2020.

 

SAE Vind-prosjektet Kvinesheia vindpark fikk konsesjon i 2015.
SAE Vind-prosjektet Kvinesheia vindpark fikk konsesjon i 2015.

Kontakt oss for mer informasjon

Mann som smiler
Torbjørn Steen
Vice President Communications