Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Landserie: Fornybar-boom i India

Verdens mest folkerike demokrati er "velsignet" med store kullreserver. Heldigvis har landet også 300 soldager i året. Det kan bli avgjørende i kampen for å nå globale klimamål.

Pratyush Thakur
Pratyush Thakur
Managing Director

Pratyush Kumar Thakur er administrerende direktør i Statkraft Solar Solutions i India og leder Statkrafts satsing på solenergi i landet.

Til tross for at India ligger langt nede på listen over CO2-utslipp per innbygger, står det folkerike landet samlet sett for verdens tredje største klimagassutslipp etter Kina og USA.

CO2-utslipp i tonn per land i 2019

CO2-utslipp i tonn per innbygger i 2019

Med en sterkt voksende befolkning og etterlengtet vekst i levestandard vil energibehovet i India øke kraftig i årene som kommer. Det store spørsmålet er hvordan etterspørselen vil dekkes om fem år, ti år og femti år. Klimamålene er ambisiøse, utbyggingen av fornybar energi har skutt fart, men går det fort nok?

– Å "vaske" energisektoren står høyt på agendaen her i India. Samtidig er det en stor utfordring å sikre tilgang til nok pålitelig energi til en overkommelig pris uavhengig av kraftkilde, sier Pratyush Thakur, administrerende direktør i Statkraft Solar Solutions i India.

– Fra naturens side har vi store kullreserver, og mange av kullkraftverkene i India er relativt nye, bare 10-15 år gamle. De er effektive og står for sikker energiforsyning. Det gjør det utfordrende å fase ut kull.

Lønnsom sol og mørke skyer

Veksten innenfor kullkraft har imidlertid flatet ut, og ny installert effekt kommer hovedsakelig fra vind- og solkraft. Målet er å nå 100 GW sol og 75 GW vind innen 2022. I dag har India drøyt 25 GW installert solkraft, og tallet øker fra uke til uke.

Solkraft installert hver time i India

– At sol og vind nå er mye billigere enn kull, gjør det ikke lenger til en "grønn" beslutning å bygge ut fornybar energi. Det er rett og slett lønnsomt, sier han. Dette betyr mye for å sikre støtte til ambisiøse politiske mål som monner også i global sammenheng.

– India er fortsatt et fattig land. Ikke en gang ti prosent av befolkningen tjener mer enn 10.000 dollar i året, og folk har mer akutte utfordringer å forholde seg til i hverdagen enn klimaproblematikken. Da er det ikke populært å betale en høyere pris for ny teknologi som gir renere energi. Den diskusjonen slipper vi nå, sier Thakur.

Forurensningen i indiske storbyer har imidlertid bidratt til å øke engasjementet for utslippskutt og renere luft.

– Forurensningen er blitt et alvorlig og omfattende helseproblem. Elleve av verdens tolv mest forurensede byer ligger i India. Dette har flere og sammensatte årsaker, men kullindustrien er én faktor, også utslipp fra transport og byggebransjen. Det er ingen tvil om at et grønt skifte er en nødvendighet mer enn et ønske, sier Thakur.

Indisk by med store kontraster.
Stadig flere indere løftes ut av fattigdom, samtidig som befolkningen – og klimagassutslippene – øker. En massiv satsing på fornybar energi gir håp for en grønnere fremtid. (Foto: Anna Shirkova/Shutterstock)

En milliard på nett

Elektrifiseringen bidrar også til å dempe forurensningen fra vedfyrte husholdninger. I april 2018 kunne Indias statsminister Narendra Modi annonsere at alle landsbyer i India er påkoblet el-nettet. En halv milliard mennesker har fått tilgang til strøm siden 2000. Det internasjonale energibyrået IEA karakteriserer utbyggingen som den største prestasjonen i energihistorien.

– Fortsatt er elforbruket lavt per person, det ligger på om lag 1.200 kWt. Til sammenligning ligger gjennomsnittsforbruket i Kina på 5.000-6.000 kWt og på mer enn 10.000 kWt i industrialiserte land. Etterspørselen i India overstiger langt tilbudet i markedet, sier Thakur.

Og etterspørselen vil øke i takt med en kraftig befolkningsvekst. FN har anslått at India vil passere Kina og bli verdens mest folkerike land innen 2030. Inderne blir ikke bare flere, mange får det også bedre. Verdens raskeste voksende økonomi har løftet millioner av indere ut av ekstrem fattigdom de senere årene, og den positive utviklingen i levestandarden er ventet å fortsette.

– Potensialet for fornybar energi er enormt. Markedet hadde en vekstrate på 50 prosent i 2017 og en økning på 30 prosent så langt i 2018, sier Thakur.

Fornybar kraftproduksjon

Tøft marked

India har en føderal struktur, og kraftsektoren er i stor grad regulert gjennom lovgivning i de enkelte statene og regionene. Mens kraftproduksjonen ble liberalisert på begynnelsen av 2000-tallet, er overføring og distribusjon av elektrisitet fortsatt lisensierte aktiviteter.

– Distribusjonssektoren er under økonomisk press, og mange av de statlige selskapene er i realiteten konkurs. Det skyldes ineffektivitet både på den tekniske og kommersielle siden. Elektrisitet er subsidiert for mange kundegrupper, men distribusjonsselskapene får ikke bidrag til dette fra staten. Jordbrukere får gratis strøm, og forbrukere betaler en lavere pris enn industri- og næringslivskunder, forklarer Thakur.

Markedet er mangfoldig og komplekst, og konkurransen er hard.

– Statkraft er selvfølgelig ikke den eneste aktøren som ser store muligheter i India, men vi har noen fortrinn som gjør oss godt rustet til å lykkes, sier Thakur.

Han har jobbet i Statkraft siden åpningen av markedskontoret i Delhi i 2012. Allerede i 2004 gikk selskapet inn i det indiske kraftmarkedet og var den første utenlandske aktøren som investerte i vannkraft i India.

– Vårt eierskap innenfor vannkraft, Statkrafts sterke finansielle posisjon og selskapets kompetanse innenfor krafthandel gjør at kundene oppfatter oss som en troverdig og trygg aktør som kan løse flere oppgaver. Vår kompetanse innenfor "forecasting" kan også bli verdifull i India, der integreringen av periodisk kraft i nettet blir viktigere og viktigere ettersom andelen fornybar energi øker, sier han.

Fornybar energy i 2022

Sol på tak

Nå leder Pratyush Thakur altså Statkrafts solsatsing i India, Statkraft Solar Solutions.

– Vi er inne i en spennende fase og tester ut ulike businessmodeller. Så langt har vi satset på mindre anlegg og utviklet rundt 10 MW installert effekt. Vi retter oss mot bedriftsmarkedet og har kunder innenfor industri og næringsliv, blant annet flere femstjerners hoteller, forteller han.

Tidligere i år ble Thakur kåret til en av Indias 100 mest innflytelsesrike ledere innenfor solkraft, og Statkraft Solar Solutions står på listen over landets 25 beste grønne selskaper.

– Vi bygger solanlegg på bygningstak, bedriftenes eiendom eller på avsidesliggende områder. Kundene kan velge mellom to finansieringsmodeller – enten at vi tar kostnadene, eller at de finansierer selv. Inntil nylig har bedriftene hatt skatteincentiver som belønte dem som investerte i solkraft. Nå fases dette ut, og da ser vi at kundene foretrekker at vi tar risikoen. Kraft er ikke kjernevirksomhet for dem, og bedriftene vil slippe å tenke mer på kraftforsyningen enn nødvendig.

På sikt ser solselskapet også på muligheten for å bygge større anlegg.

– Foreløpig er det ikke mulig å oppnå den avkastningen vi ønsker i de store, offentlige anbudene. Derfor går vi rett inn i kundeprosjekter og selger direkte til bedrifter. Men vi skal øke prosjektstørrelsen og ser for oss anlegg på opp mot 100 MW i løpet av de nærmeste årene.

Solarteam i India
Statkraft Solar Solutions ble nylig listet som et av Indias 25 beste selskaper innenfor fornybar energi. Her er deler av teamet ute på anlegget Pavagada i nærheten av Bangalore. (Foto: Statkraft)

Sterk motivasjon

Pratyush Thakur er ikke bare optimist på selskapets vegne. Han har også tro på at klimautfordringene vil få en løsning, og at fornybar energi er en avgjørende del av den løsningen.

– Global oppvarming er nettopp et globalt fenomen. Det grønne skiftet krever massiv og koordinert innsats. Jeg er sikker på at menneskeheten vil finne løsningene, hvis vi klarer å jobbe på tvers av landegrensene. Jeg er klimaoptimist, sier han og legger til:

– Det er motiverende å jobbe med fornybar energi. Hver dag er oppgaven vår å gjøre det attraktivt for indiske bedrifter å velge solkraft. Det bidrar til mer fornybar energi i verden, noe som vil redusere klimagassutslipp fra kullkraft. Mer ren energi betyr også at andre sektorer, som transport og bygg, kan bli grønnere.

Thakur har bakgrunn fra finansbransjen og ble ansatt i Statkraft for sin kompetanse på risikostyring.

– At jeg havnet i kraftbransjen var litt tilfeldig. I tillegg til at jeg får brukt mange sider av min kompetanse – innenfor finans, ingeniørfag og prosjektstyring – gir det mening å jobbe i en industri som bidrar til at sønnene mine får et bedre liv. Jeg var så heldig å vokse opp i en liten by og landsby i India med rent vann, god luftkvalitet og friske omgivelser. Dessverre har dette bildet endret seg de siste tiårene. Forurensning av alle slag er veldig synlig, spesielt i de store byene.

Dramatiske konsekvenser

Og verre kan det bli. Rapporten fra FNs klimapanel i oktober 2018 viser at konsekvensene av den globale oppvarmingen slår ujevnt ut. India er et av landene som vil rammes hardest av tørke, hetebølger og stigende havnivå. Det vil føre til usikker matforsyning, høye matpriser, folkeforflytninger og reduserte inntekter. Landet har derfor en sterk egeninteresse av å være med på å finne gode løsninger på klimaproblemene.

Ifølge kommentatorer, som Noah Smith i Bloomberg, er det også i India – og Kina – at slaget om klimaet står for oss alle sammen. Det er åpenbart at løsningen ikke kan være å bremse utviklingen i levestandard for noen av verdens fattigste befolkninger.

"Den eneste svaret er å utvikle rimelige, utslippsfrie energikilder, slik at de blir førstevalget også for de verst stilte konsumentene, basert på enkel økonomisk logikk," konkluderer Nick Butler i Financial Times.

Fakta om India

  • Befolkning: 1,3 milliarder
  • Hovedstad: New Delhi
  • Styresett: Føderal republikk
  • President: Ram Nath Kovind
  • Statsminister: Narendra Modi
  • Språk: Hindi og engelsk, samt 22 offisielle regionale språk

Statkraft i India

  • Statkraft gikk inn i det indiske markedet i 2004 og var det første utenlandske selskapet som investerte i vannkraftsektoren i landet.
  • I 2018 kjøpte selskapet vannkraftprosjektet Tidong, som skal ferdigstilles i 2021.
  • Statkraft Markets etablerte seg i India i 2012 og håndterer krafthandelen for Statkrafts anlegg i landet og andre aktører.
  • Statkraft Solar Solutions utvikler solkraft for bedrifts- og industrimarkedet.


Landserieartikler

Del denne artikkelen