Jump to content Jump to navigation Jump to search
EV-charging station

eeMobility Charging Station

Statkraft investerer i tysk selskap for elbillading

20 Dec, 2018

Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, går inn i det tyske markedet for elbillading og kjøper 61 prosent av München-baserte eeMobility GmbH.

Selskapet utvikler totalløsninger for lading av elektriske firmabiler. Samarbeidet styrker eeMobilitys posisjon og mulighet til å realisere fremtidige vekstambisjoner.

- Vi er overbevist om at markedet for elektriske firmabiler vil spille en viktig rolle i å spre e-mobilitet i Tyskland. Statkraft har lang erfaring fra Norge, det ledende markedet i verden på introduksjon av elbiler og e-mobilitet. Vi ønsker å ta med oss disse erfaringene til andre europeiske land, i samarbeid med ledende oppstartsselskaper som vi kan hjelpe å vokse, sier Bjørn Holsen, Senior Vice President New Business på Statkraft.

- eeMobility GmbH er svært godt posisjonert med sitt avanserte produktspekter for elektriske firmabiler i Tyskland, og vi gleder oss til å bygge selskapet videre sammen med gründerne, legger han til.

- De siste årene har vi bygget opp et lettbent selskap som kobler lading av elbiler til kraftmarkedet ved hjelp av intelligente løsninger som tar hensyn til variasjonene i produksjonen av fornybar energi, sier Klaus Huber, grunnlegger av eeMobility sammen med Robin Geisler.

- Vi ser et enormt potensial for fremtidig vekst ved hjelp av Statkrafts ekspertise fra mer utviklede elbilmarkeder, legger han til.

Statkraft vil støtte eeMobility som aksjonær og søke å utnytte synergier mellom eeMobility, Statkrafts tyske aktiviteter innen energiforvaltning og kraftsalg, samt ladevirksomheten i Norge.

Kontakt oss for mer informasjon

profile image
Lars Magnus Günther
Pressekontakt
Kontakt oss