Jump to content Jump to navigation Jump to search

Vannsituasjonen i Sør-Norge

13 Oct, 2018

Statkraft har satt lokal beredskap som følge av de store nedbørsmengdene.

Søndag er det satt beredskap på østsiden av Hardangervidda, grunnet store nedbørsmengder ved Songa. Vannmengdene i vest har roet seg, og beredskap er avviklet i Hardanger.

Det er også satt beredskap i Sogn etter flom i flere vassdrag.

På forhånd har Statkraft vurdert situasjonen og iverksatt tapping fra magasiner der det var naturlig, for å ta imot økende vannføring som man så ville komme.

Statkraft følger situasjonen nøye og er i løpende kontakt med kommunen, NVE, politi og brannvesen.

For informasjon, se kommunenes hjemmesider og følg nyhetssendinger på radio eventuelt sosiale medier.

Kontakt oss for mer informasjon

profile image
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt
Kontakt oss