Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statoil overtar operatøransvaret for havvindparken Sheringham Shoal fra Statkraft

31 Mar, 2017

Statkraft har overført ansvaret for drift og vedlikehold av havvindparken Sheringham Shoal i Storbritannia til Statoil. Statoil, som er medeier i vindparken, tar over operatørrollen 1. april 2017.

Statkraft eier 40 prosent av joint venture-selskapet Scira Offshore Energy Limited, som eier vindparken. De øvrige eierne er Statoil (40 prosent) og Green Investment Bank (20 prosent).

Overføringen av operatøransvaret er et ledd i gjennomføringen av Statkrafts strategi for å gå ut av offshore vindkraft. Selskapet tar sikte på å innlede en salgsprosess for eierandelene i Sheringham Shoal og Dudgeon Offshore Wind Farm (30 prosent) i juni.

Sheringham Shoal har siden idriftsettelsen i 2012 vært en av Storbritannias mestproduserende havvindparker, og kan vise til svært god HMS-resultater.

Vindparken har en installert effekt på 317 MW fordelt på 88 vindmøller og ligger utenfor kysten av Norfolk i England.

Kontakt oss