Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft ut av havvindprosjekter på Doggerbank

23 mar, 2017

To av Statkrafts partnere i Doggerbank-prosjektene, SSE og Statoil, kjøper Statkrafts 25 prosent eierandel. Prosjektporteføljen omfatter fire havvindparker på til sammen 4 800 MW.

SSE og Statoil, som begge er eksisterende partnere i prosjektene, øker sin andel med 12,5 prosent hver og sitter nå med totalt 37,5 prosent hver. Innogy eier de resterende 25 prosentene.

Salget av eierandelen i Doggerbank-prosjektene er i tråd med Statkrafts strategi om å selge seg ut av havvindprosjektene på sikt. Havvind i Storbritannia representerer store muligheter for å bygge ut mye fornybar energiproduksjon, og gjennom å tilby konkurransedyktige kraftkjøpsavtaler i dette markedet vil Statkraft bidra til å realisere prosjekter også i fremtiden.

Statkraft eier 40 prosent av Sheringham Shoal Offshore Wind Farm og 30 prosent av Dudgeon Offshore Wind Farm, og planlegger å selge seg ut av disse anleggene i løpet av ett års tid.

Videre eier Statkraft halvparten av prosjektet Triton Knoll Offshore Wind og samarbeider med partneren innogy om å utvikle prosjektet fram mot investeringsbeslutning før nye eiere hentes inn.