Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft åpner Grasbotntjørni pumpe

25 Oct, 2016

Nye Grasbotntjørni pumpestasjon vil muliggjøre økt produksjon av vannkraft i Norges nest største kraftverk.

Utbyggingen innebærer at vannet fra Grasbotntjørni nå kan pumpes opp til det eksisterende magasinet Langvatn, slik at man får utnyttet fallhøyden ned til Sima kraftverk.

Dette vil gi en årlig tilleggsproduksjon i Sima på drøye 8 GWh, noe som tilsvarer det årlige forbruket til om lag 400 husstander.

- Her har vi klart å øke produksjonen av fornybar elektrisitet ved å utnytte eksisterende vannkraftregulering på en smartere måte. Nå får vi enda mer vannkraft fra Norges nest største kraftverk, sier kraftverksjef Vidar Riber i Kraftverksgruppe Hardanger.

Sima kraftverk ligger i Eidfjord kommune i Hordaland. Kraftverket omfatter to kraftstasjoner, Lang-Sima og Sy-Sima, i en felles fjellhall. Sima har en årlig produksjon på ca. 3000 GWh.

Kraftproduksjonen startet i 1980, og anlegget regnes som et eksempel på ingeniørkunst innen norsk vannkraftutbygging. Målt i samlet effekt er Sima det nest største kraftverket i Norge.

Kontakt oss