Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft stanser planlegging av vindkraft i Midt-Norge

04 Jun, 2015

Statkraft har besluttet å ikke investere i Fosen- og Snillfjord-prosjektene i Midt-Norge. Lavere kraft- og elsertifikatpriser i Norden medfører at prosjektene ikke er lønnsomme.

Kraftprisene i det nordiske kraftmarkedet er relativt lave. Et voksende kraftoverskudd og fortsatt moderat etterspørsel etter elektrisitet har redusert de langsiktige prisforventningene. Oppdaterte analyser viser derfor at prosjektene i Midt-Norge ikke blir lønnsomme.

- Statkraft beklager at prosjektene ikke lar seg realisere. Myndighetene har bidratt med å legge forholdene til rette for utbygging av vindkraft, blant annet ved å forbedre avskrivningsreglene. Dessverre gjør markedsutviklingen at det likevel ikke er kommersielt forsvarlig å investere i disse prosjektene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft vil fremdeles investere betydelig i norsk vannkraft samt i videre utbygging av fjernvarme. På lang sikt forventes det at vindkraft også blir konkurransedyktig i Norden.

Vindkraftprosjektene i Midt-Norge var planlagt med en samlet installert effekt på 1000 MW og en produksjon på omlag 3,25 TWh årlig. Utbyggingskostnadene var beregnet til ca. 11 milliarder kroner. Prosjektene eies av Statkraft, Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).