Jump to content Jump to navigation Jump to search

Ny langsiktig kraftavtale med Elkem

18 May, 2015

Statkraft Energi AS og Elkem AS har inngått en ny langsiktig kraftavtale for perioden etter 2020 til Elkems anlegg i Thamshavn i Sør-Trøndelag og Salten i Nordland.

- Elkem er en stor og svært viktig kunde for Statkraft. Vi er glade for at vi med denne langsiktige kraftavtalen kan bidra til å sikre driften ved Elkems anlegg også i fremtiden, sier konserndirektør i Statkraft Asbjørn Grundt.

Kontakt oss