Jump to content Jump to navigation Jump to search

Konsesjon til Vesle Kjela kraftverk

12 Feb, 2014

NVE har 11. februar gitt Statkraft konsesjon til å bygge Vesle Kjela kraftverk i Vinje kommune i Telemark.

Vesle Kjela kraftverk inngår som nytt ledd i Tokke-systemet som ble bygget ut på 1960-tallet. Systemet har i alt åtte kraftverk og en samlet årsproduksjon på 4,3 TWh.

Statkraft ønsker å utnytte en større del av energipotensialet som finnes i Tokke-Vinje-vassdraget og søkte konsesjon for å bygge ut Vesle Kjela kraftverk med inntak i det eksisterende reguleringsmagasinet (Store) Kjelavatnet. Vesle Kjela kraftverk har en beregnet årsproduksjon på cirka 25 GWh.

I vedtaket har NVE lagt vekt på at en utbygging vil gi en viss ny årlig fornybar og regulerbar energiproduksjon, og dermed gi en bedre utnytting av et vassdrag som allerede er regulert.

Kraftstasjonen skal bygges inne i fjellet nordøst for dagens tappeluke ved Kjelavatnet og det skal installeres en Francis-turbin på ca. 5MW.

Kontakt oss