Jump to content Jump to navigation Jump to search

Kickoff for sommerprosjekt i Düsseldorf

26 Jun, 2014

En gruppe studenter fra fem land har gått løs på årets sommerprosjekt, som handler om fornybar kraft og effektiv batterilagring av energi. For første gang er Statkrafts sommerprosjekt lagt utenfor Norge, i Düsseldorf i Tyskland.

Prosjektet som de åtte studentene fra Russland, Italia, Hellas, Tyskland og Norge startet opp i forrige uke, har fått tittelen "Future Development of Energy Systems: A Case of Battery Storage". Gjennom ni uker skal studentene se nærmere på fremtidig utvikling av energisystemer med et særlig fokus på forretningsmuligheter innenfor lagring av energi i batterier.

Statkraft har valgt batterilagring som emne for årets sommerprosjektet for å møte en av de viktigste trendene i energisektoren: Ettersom utviklingen går videre når det gjelder systemer for fornybar energi og ikke minst desentralisert energiproduksjon, er økt lagringskapasitet ventet å spille en viktig rolle i fremtiden.

– En av grunnene til at jeg synes dette er et kult prosjekt, er at emnet har stor interesse. Ingen vet hvordan fremtidens energisystem vil se ut, og jeg ser frem til å lære mer om hvordan batterier og andre lagringsteknologier kan utnyttes for i større grad å integrere ulike fornybare energiressurser, bedre stabiliteten i nettet og styrke tilgangen på energi, sier Silje Merete Grønning, en av studentene som deltar i sommerprosjektet.

– Jeg liker virkelig at dette årets prosjekt er lagt til Düsseldorf. Det er en fin anledning til å lære mer om Statkrafts aktiviteter utenfor Norge og de internasjonale mulighetene. Jeg håper at vi får en flott sommer sammen her i Düsseldorf, og at vi arbeider godt sammen som et team og til slutt kan presentere et godt "business case" for Statkraft.

Gjennom sommerprosjektet skal studentene kartlegge markeder og produktapplikasjoner, se på tekniske, lovmessige og miljømessige forhold og reguleringer og vurdere hvordan Statkraft kan utvikle og utnytte sine konkurransemessige fortrinn. Studentene vil få støtte fra internasjonal ekspertise i selskapet.

– Det er et stort aktivum å få studenter med unge og åpne sinn og nye ideer til å analysere markedsmulighetene for batterier, som er et nytt område for Statkraft. De vil måtte balansere mellom å tenke utradisjonelt og være realistiske, for så å skape en forretningsplan som vil kunne brukes av Statkraft på alle nivåer i organisasjonen, sier Lillian Dale, leder av sommerprosjektet.

– Det er spennende at prosjektet i år har en mer internasjonal profil enn tidligere – det foregår i Düsseldorf, studentene har internasjonal bakgrunn og de ser på globale markedsområder. Og forhåpentlig vil de utfordre vår måte å tenke på.

Sommerprosjektet pågår frem til 15. august.

Kontakt oss