Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Endring i ansvarsfordeling i Statkrafts konsernledelse fra 1. februar 2013

14 Dec, 2012

Ansvarsområdene til Chief of Staff Hilde Bakken og Executive Vice President Power Generation & Industrial Ownership Steinar Bysveen vil bli endret 1. Februar 2013. Hilde Bakken vil bli konserndirektør med ansvar for Power Generation.

Steinar Bysveen vil lede det nye området Corporate Development, som vil inkludere både Konsernstrategi, Industrial Ownership og Mergers & Acquisitions, i tillegg til konsernstaber som CR & HMS, Corporate Communications og Human Resources.

En viktig årsak til disse endringene er å styrke forretningsområdet Power Generation og på en bedre måte reflektere forretningsområdets rolle i Statkrafts forretningsmodell.

Videre er det et potensial for et enda bedre samarbeid mellom konsernets stabsfunksjoner for legge til rette for konsernutvikling. Samorganisering av Konsernstrategi, M&A og Investeringsanalyse og andre konsernstaber med Industrial Ownership (IO) vil bidra til dette.