Jump to content Jump to navigation Jump to search

Diskuterte økt energisamarbeid med David Cameron

07 Jun, 2012

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen deltok torsdag morgen i samtaler med den britiske statsministeren, David Cameron, og statsminister Jens Stoltenberg i Oslo. Anledningen var den nyinngåtte avtalen om et energipartnerskap mellom Norge og Storbritannia.

Energi er en viktig del av samarbeidet mellom de to landene, og de to statsministrene hadde derfor invitert lederne for Norges viktigste aktører innen energibransjen i tillegg til representanter for flere britiske selskaper til å diskutere den videre utviklingen innen denne sektoren. Stoltenberg og Cameron presenterte også en avtale om energipartnerskap som omfatter økt samarbeid innen olje, gass og fornybar energi.

Storbritannia ledende

- Storbritannia har inntatt en ledende rolle i kampen mot klimaendringene med sine lovbestemte mål om CO2-fri strømforsyning, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

– Dette er et godt utgangspunkt for å satse på offshore vind og annen fornybar produksjon.

Statkraft bygger sammen med Statoil havvindparken Sheringham Shoal utenfor kysten av Nord-England. Vindparken vil bestå av 88 vindmøller som til sammen vil produsere nok strøm til å dekke behovet til 220 000 britiske husstander.

Statkraft er også ett av fire selskaper med rett til å utvikle offshore vind på Doggerbank, et prosjekt som er anslått å bli 30 ganger så stort som Sheringham Shoal. Et av budskapene Statkrafts konsernsjef hadde med til møtet med britenes statsminister, var at realiseringen av slike fornybarprosjekter avhenger av forutsigbare og stabile rammebetingelser.

Rammebetingelser avgjørende

- Statkraft er nå i sluttfasen av utbyggingen på Sheringham Shoal, og ser nå etter et nytt havvindprosjekt som kan utvikles før en eventuell utbygging og deltakelse på Doggerbank. Et slikt prosjekt må gjerne ligge i Storbritannia, sier Rynning-Tønnesen.

- Vi ser at det er viktig med åpenhet og langsiktighet om rammebetingelsene fremover og at britene lytter til industriens synspunkter. Det er viktig å unngå usikkerhet rundt støtteordninger og markedsmekanismer før det tas investeringsbeslutning på utbygginger til flere titalls milliarder kroner, understreker han.

I tillegg til Statkrafts konsernsjef deltok blant andre konsernsjef Helge Lund i Statoil, styreleder i Gassco, Ottar Rekdal, og konsernsjef Auke Lont i Statnett på møtet.

Kontakt oss