Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bøtelagt av Nord Pool Spot og NASDAQ OMX

07 Jul, 2011

Statkraft Energi AS er bøtelagt med totalt NOK 400.000 av Nord Pool Spot AS og NASDAQ OMX Oslo ASA for brudd på kraftbørsens handelsregler i forbindelse med en feilanmelding i det fysiske kraftmarkedet og påfølgende handler i det finansielle kraftmarkedet 27. oktober 2010.

Vedtakene om bøtene kan leses her:

www.nordpoolspot.com

newsclient.omxgroup.com

Statkraft har gått grundig gjennom anmeldings- og kontrollrutinene og oppdatert sine prosedyrer. Statkraft har valgt å akseptere bøtene.