Jump to content Jump to navigation Jump to search

Tysk minister på Statkraftbesøk

13 Jan, 2011

Torsdag besøkte den tyske økonomiministeren, Philipp Rösler, Statkraft. Rösler og hans følge var særlig interessert i å lære mer om Norges potensielle rolle som leverandør av fleksibel kraftproduksjon som støtte til tysklands forventede vekst innen vind- og solkraft.

Etter å ha besøkt et av Statoils anlegg i Nordsjøen, ble Rösler tatt med til Blåsjø og Kvilldal kraftstasjon. Her fikk de en presentasjon av norsk vannkraft, med særlig fokus på fleksibilitet og potensialet til å støtte det framtidige tyske kraftsystemet.

Ministerens norgesbesøk har hatt et sterkt energifokus. Før besøket til Statkraft, var Rösler sammen med Olje- og energiminister Ola Borten Moe i Nordsjøen. De to ministerene signerte en felles uttalelse, som skal legge grunnlaget for et tettere samarbeid i tiden fremover.

Kontakt oss