Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft sparer energi

20 Dec, 2010

Aura kraftverk på Sunndalsøra er et av de første kraftverkene i Statkraft som har tatt i bruk nye energisparende metoder. Resultatet er langt mindre strømforbruk, kort og godt.

Sjef for anleggene i Møre og Romsdal, Arild Magne Gjerdevik, sier dette er en del av langsiktige tiltak for å levere mer miljøvennlig energi.  - Vi har jo tidligere jobbet hardt med å modernisere og rehabilitere selve kraftstasjonene, utbedre turbinene og det tekniske utstyret i kraftstasjonene. Her på Aura har vi brukt 500 millioner på modernisere hele Aura-anlegget de siste årene. I neste runde så har vi begynt med bygg og anlegg utenom selve kraftstasjonsmaskineriet. Nå har vi fokus på et minimalt strømforbruk i egne anlegg, det er dit vi har kommet nå, sier Gjerdevik. Bare fra oktober til januar har Aura kraftverk spart strøm for 50 husstander og det er sjefen godt fornøyd med.

Enkle tiltak

Arild Magne Gjerdevik sier enkle tiltak som å spare strøm på varme, lys og ventilasjon gjennom overvåke styringssystem, skal føre til at en ikke bruker mer energi enn strengt nødvendig. Hele prosjektet har en kostnadsramme på 87 millioner kroner, og fram mot 2015 skal 93 kraftverk i Statkraft, inklusive driftsbygninger, lager, verksted, osv, osv gjennomgå en detaljert prosess som har til hensikt å spare unødvendig bruk av energi i alle vår bygninger og anlegg.

Stort ansvar

Gjerdevik mener Statkraft har et stort ansvar når det gjelder strømsparing. - Vi er jo forpliktet til ikke å sløse med strømmen. Og EU sitt mål om å spare 20 prosent innen 2020 er jo noe vi også er opptatt av. Med dette prosjektet ender vi sannsynligvis opp med 35 prosent innspart energi, og det er vi godt fornøyde med, sier Gjerdevik.

Kontakt oss