Jump to content Jump to navigation Jump to search

God respons på klimainitiativ

29 Oct, 2009

- Gratulerer med et flott initiativ. Nå håper vi å få satt dette ut i praksis, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim da han mottok klimainitiativet fra WWF, LO, Norfund og Statkraft denne uken.

Overføring av klimavennlig teknologi fra nord til sør var den røde tråden under konferansen 27. oktober der topplederne for de fire organisasjonene var samlet for å overrekke miljø- og utviklingsministeren forslaget om et nytt norsk initiativ for teknologioverføring. Målet med initiativet er at Solheim og regjeringen tar med seg forslaget til klimatoppmøtet i København, og at det vil bli utarbeidet er program for teknologioverføring som en del av FNs klimakonvensjon.

Veien videre

Solheim fastslo at nettopp teknologioverføring er den mest avgjørende faktoren for å løse klimatrusselen.
- Er det mulig å tenke seg en ny ”industriell revolusjon” innenfor klimateknologi? Ja, jeg tror det, men det krever et samarbeid mellom private, offentlige, fagforeninger og det sivile. Det offentlige må bidra gjennom bistandsmidler for å avlaste risikoen ved å investere i utviklingsland, men mesteparten av midlene må komme fra privat sektor, sa Solheim.
Han pekte på at alle nye gode initiativer - som dette - må være i stand til å samhandle med eksisterende programmer.
- Dette kan være en utfordring, sa Solheim.
- Hva er barrierene for innføring av ny teknologi, og hvordan kan vi sørge for raskest mulig innføring av teknologiene? Dette er viktige spørsmål vi må stille oss, før vi kan lage et veikart med klare kjøreregler gjennom FNs klimakonvensjon, fortsatte Solheim.

I tråd med LOs utspill

LO-leder Roar Flåthen var klar på at initiativet mellom de fire organisasjonene er helt i tråd med fagforeningens utspill i forhold til klimatoppmøtet i København.
- Vi må arbeide for større internasjonal oppslutning for å ta tak i klimaproblemene. Norge er en gigant innen fornybar energi; at Statkraft er med her gir oss gode muligheter til å gjennomføre teknologioverføring til sør, sa Flåthen.

Konsernsjef Bård Mikkelsen la vekt på Statkrafts 100 års erfaring innen vannkraft og organisasjonens rolle som grønn global utvikler.
- Det er flott at fire kraftfulle aktører står sammen om dette initiativet. Statkraft har 100 år med vannkraftkompetanse og ser et betydelig potensial i resten av verden - også forretningsmessig, sa Mikkelsen og pekte på Statkrafts fellessatsing med Norfund i Sør-Amerika og Afrika og samarbeidet med SN Power.
- I Statkraft har vi ren energi på dagsorden i hele organisasjonen hver dag, ikke bare innenfor vannkraft men også på offshore vind, havenergi og sol. Vi må bruke vår kompetanse som svar på klimautfordringene der ute, sa han.

Kontakt oss