Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fornybar-ekspertenes viktigste møteplass

05 Nov, 2009

Statkraft var godt representert med foredragsholdere og stand på NEREC-konferansen om fornybar energi på Lillestrøm 7.-8. oktober. Arrangementet samlet over 1000 deltakere fra 30 land.

Dette er andre gangen konferansen gjennomføres, og i år var det en viktig oppvarming til klimakonferansen i København i desember.Representanter fra myndigheter, interesseorganisasjoner, finansinstitusjoner, gründere, energiselskap, leverandører og media var tilstede ved konferansen.

Statkrafts deltagelse

Statkraft bidro med foredragsholdere og representanter i flere av programkomiteene og var også tilstede med en stand som opplevde godt besøk.