Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkrafts første vindpark i Sverige har fått konsesjon!

07 Dec, 2009

Miljöprövningsdelegationen melder at Statkraft og SCA har fått konsesjon for den første av seks vindparker som Statkraft og SCA har planlagt i Norrland. Konsesjonen gjelder Stamåsen, på grensen mellom kommunene Sollefteå og Strömsund, og omfatter 50 vindturbiner. Det ventes at vedtak om de øvrige fem vindparkene kommer snart.

- Det er meget gledelig at vi nå har fått konsesjon for den første vindparken. Vi avventer konsesjon for de andre fem parkene før vi fatter endelig vedtak om utbygging. Vi ønsker å se helheten før vi bestemmer oss for hva som skal bygges ut. Dessuten må konsesjonen tre i kraft, noe som skjer ca tre uker etter at den er gitt, sier Bengt Vernmark, sjef for Statkraft Vind i Sverige.

Det er ventet at selskapenes fatter investeringsbeslutning for de første vindparkene i løpet av første halvår 2010. Dersom ingen andre problemer oppstår kan den første vindparken tidligst settes i drift i 2011.