Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkrafts første vindpark i Sverige har fått konsesjon!

07 Dec, 2009

Miljöprövningsdelegationen melder at Statkraft og SCA har fått konsesjon for den første av seks vindparker som Statkraft og SCA har planlagt i Norrland. Konsesjonen gjelder Stamåsen, på grensen mellom kommunene Sollefteå og Strömsund, og omfatter 50 vindturbiner. Det ventes at vedtak om de øvrige fem vindparkene kommer snart.

- Det er meget gledelig at vi nå har fått konsesjon for den første vindparken. Vi avventer konsesjon for de andre fem parkene før vi fatter endelig vedtak om utbygging. Vi ønsker å se helheten før vi bestemmer oss for hva som skal bygges ut. Dessuten må konsesjonen tre i kraft, noe som skjer ca tre uker etter at den er gitt, sier Bengt Vernmark, sjef for Statkraft Vind i Sverige.

Det er ventet at selskapenes fatter investeringsbeslutning for de første vindparkene i løpet av første halvår 2010. Dersom ingen andre problemer oppstår kan den første vindparken tidligst settes i drift i 2011.

Kontakt oss