Jump to content Jump to navigation Jump to search

Først i verden med elektriske bybiler

27 May, 2009

Null utslipp, ingen støy, færre biler, mindre trafikk. Som første by i verden får Oslo elektriske bybiler, og Statkraft sponser bilene som nå skal trafikkere byens gater.

Det norske selskapet Move About og Statkraft lanserte denne sommeren en verdensnyhet da de presenterte bildelingsløsningen med elbiler.

Innen ett år skal 75 biler skal være lett tilgjengelig rundt om i Oslo. I første omgang blir 13 elbiler plassert på henholdsvis Oslo S, i Parkveien og på IT Fornebu. 

Elbilene er praktiske, trygge og morsomme å kjøre. Tilgang til kollektivfeltene, gratis bomring og gratis parkering gjør dette til en praktisk reisemåte for folk med jobb og ærend i byen. Statkraft er med på laget gjennom sponsing av bilene, som har gjort det mulig å lansere tjenesten.

Leve som man lærer

Med denne tjenesten bidrar Statkraft til at terskelen for å kjøre utslippsfritt blir betydelig redusert.  
 - Vi er størst i Europa innen fornybar energi, og hadde nok gjerne sett at Norge hadde satset enda mer både på produksjon og utnyttelse av fornybar kraft. Derfor er det en glede å kunne bidra til at dette prosjektet gjennomføres, sier leder for Marketing i Statkraft, Grete Ingeborg Nykkelmo.

Statkraft tilbyr også elbiler på deling til sine ansatte som har behov for bil i arbeidstiden.
- Det er viktig å leve som man lærer, og gjennom dette konseptet benytter vi i Statkraft ren energi på en effektiv måte, sier Nykkelmo.

Naturvernerne støtter opp

Også Norges Naturvernforbund støtter opp om satsingen på elbildeling i Oslo, og har gjennom sin samarbeidsavtale med Statkraft fått sette sitt preg på bilene.

- Økt bruk av elbiler er svært viktig i arbeidet med å redusere den helseskadelige luftforurensingen i de store byene. Vi ønsker derfor de elektriske bybilene velkommen, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Tekst: Helena Zissis

Kontakt oss