Statkraft vil bidra med flomdemping når Gyda rammer

12 jan., 2022

Flere av Statkrafts vannkraftanlegg i Møre og Romsdal og Trøndelag er forberedt til å dempe flom som er ventet når ekstremværet Gyda feier inn over landsdelen ikveld og torsdag. Flomtoppen er ventet i morgen ettermiddag og med slike vannmengder på denne tiden av året vil det være fare for isgang og opphopning av is i vassdragene.

- Denne type vær er vi uvant med i Norge vinterstid og vi er veldig sårbare for endringer i temperatur og nedbør. Som kraftprodusent har vi gode data og modeller som vi bruker i vårt arbeid med å håndtere slike situasjoner som dette. Vårt fokus nå er å dempe flom og holde kraftverkene i drift, sier Kåre Hønsi som er produksjonsleder i Statkraft region Midt-Norge.

Gydas ankomst ble varslet for flere dager siden og Statkraft har vært tidlig ute med å kartlegge situasjonen, gjøre forberedelser og varsle kommuner.

Selbu kommune og Surnadal kommune er varslet om forventede store vannmengder i Nea og Surna under uværet.

- Vi venter 600 kubikkmeter i sekundet inn i Selbusjøen på det meste. Vi kjører derfor kraftverkene i Nidelva for å få ut en del vann i forkant. I følge våre prognoser vil det være nok plass i Selbusjøen til å ta imot disse vannmengdene på en trygg måte, sier Hønsi.

I Surna venter Statkraft 300–350 kubikkmeter vannføring i sekundet på det meste. Dette vil erfaringsmessig elva tåle uten å gi skader, dersom vi unngår isoppstuving. Våre magasin vil i denne situasjonen holde tilbake 250 kubikkmeter i sekundet som ellers ville komme ut i Surna.

- Det er på nåværende tidspunkt ikke ventet noe overløp fra magasinene, men prognosene blir kontinuerlig oppdatert, og endringer i temperatur eller nedbør vil kunne endre disse, sier Kåre Hønsi.

For nærmere informasjon om kraftproduksjon og flom kontakt:

Kåre Hønsi, produksjonsleder Statkraft Midt-Norge tlf. 911 73 219

Per Ivar Ingstad, kraftverksjef i Trollheim tlf. 716 95 581

Andreas Sylte, kraftverksjef Trondheim tlf. 958 77 791

Ingeborg Dårflot, regiondirektør Statkraft Midt-Norge tlf. 416 40 990