Statkraft inngår ny langsiktig kraftkontrakt med Norske Skog Skogn 

09 nov., 2022

Statkraft og Norske Skog Skogn har inngått en ny langsiktig industrikraftavtale som, sammen med tidligere kontrakter, vil sikre store deler av fabrikkens kraftforsyning på konkurransedyktige vilkår ut 2030. 

- Denne avtalen vil gi fabrikken på Skogn en stabil kraftforsyning til forutsigbare og akseptable priser. Avtalen bidrar til å sikre arbeidsplasser og den langsiktige konkurransekraften til Skogn. Samtidig er dette viktig for skognæringen i Midt-Norge, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog og styreleder i Norske Skog Skogn AS.
 
Fra tidligere har Norske Skog Skogn en kraftkontrakt med Statkraft tilsvarende årlige leveranser rundt 0,9 TWh som utløper ved utgangen av 2026. Med den nye kraftkontrakten, så vil Norske Skog Skogn sikre tilnærmet hele kraftbehovet ut 2028, samt deler av behovet ut 2030. Den nye avtalen med Statkraft vil sikre leveranse av totalt 2,9 TWh over kontraktens leveperiode og vil tre i kraft 1. januar 2024. For å redusere valutaeksponeringen er avtalen inngått i euro. Med dette er Norske Skog konsernet godt dekket med kraftavtaler i Norge. 
 
- Det er gledelig å inngå nok en kontrakt med industrien som bekrefter at Statkraft tilbyr konkurransedyktige vilkår og fortsatt er en foretrukket leverandør av kraft til norsk industri, sier Hallvard Granheim, konserndirektør for Marked i Statkraft. 

signering750x443.jpg
Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog og styreleder i Norske Skog Skogn AS med konserndirektør for Marked i Statkraft, Hallvard Granheim.


 
Om Statkraft 
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4 800 ansatte i 20 land. 
 
Om Norske Skog 
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert emballasje etter gjennomføringen av de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG. 
 
Om Norske Skog Skogn 
Norske Skog Skogn har 360 ansatte og en omsetning på rundt NOK 3,0 milliarder samt en produksjonskapasitet på 510 000 tonn avispapir med hovedmarkeder i Europa.  
 

Kontakt

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressekontakt