Hydrogen Hub på Hitra får støtte fra Enova

23 jun., 2022

TrønderEnergi og Statkraft er tildelt 113 millioner i støtte til et hydrogenknutepunkt på Hitra. Gjennom et felles selskap skal det etableres et anlegg for hydrogenproduksjon og -bunkring i Industripark og Kysthavn på Jøsnøya i Hitra kommune.

På en pressekonferanse i regi av Klima- og miljødepartementet og Enova i dag ble det offentligjort en rekke tildelinger av støtte for hydrogenprosjekter i maritim sektor. Totalt 1,12 milliarder kroner var lagt i potten og til slutt var det syv skip og fem knutepunktprosjekter som fikk støtte. Et av de fem knutepunktene er prosjektet til Statkraft og TrønderEnergi. En eventuell investeringsbeslutning er planlagt mot siste halvår i 2023.  

- For Statkraft er dette en viktig milepæl i å etablere oss som en ledende hydrogenprodusent i tråd med vår strategi. Det passer fint inn sammen med andre initiativer vi har på hydrogen til industri- og transportsportformål i Norge, sier Bjørn Holsen, direktør ny virksomhet i Statkraft.

 

Pressemelding fra Enova