Her møter du Statkraft på Arendalsuka

10 aug., 2022

Arendalsuka er en viktig arena for politikk og næringsliv, og skjer årlig i uke 33 i Arendal. Statkraft er selvsagt til stede og både arrangerer og deltar på mange arrangementer i løpet av uka. Her er en oversikt over de viktigste.

Alt om Arendalsuka og oppdatert program på arendalsuka.no

inne i telt
Arendal
Anita Arntzen

Fornybar energi i krevende tider

Tirsdag 16. august
Arr: Statkraft
1030-11 i DN-teltet

Det er krig i Europa, og Europas avhengighet av Russlands gass fører til energikrise. EU vil øke andelen fornybar energi og også Norge ønsker mer fornybar produksjon. Dette i en situasjon som er turbulent både geopolitisk og økonomisk. Hvordan sikrer vi at det investeres tilstrekkelig i fornybar energi?

Hva betyr krig og økonomisk press for satsing på fornybar energi?

 • Martin Sandbu, European Economics Commentator, Financial Times
 • Tina Bru (H), stortingsrepresentant og 2. nestleder i Høyre
 • Hilde Marie Aasheim, konsernsjef, Hydro
 • Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef, Statkraft

Hvordan kan politikere legge til rette for vekst i fornybar energi?

 • Ola Svenneby, leder, Unge Høyre
 • Astrid Hoem, leder, AUF

Ordstyrer: Tord Hustveit, seniorrådgiver politikk og analyse, Statkraft

Kan EU nå sine fornybarmål?

Tirsdag 16. august
Arr: Statkraft
12-13 på Fornybarbåten Legacy of the Fjords, øvre dekk

I mars lanserte EU planen REPowerEU som skal gjøre Europa uavhengig av fossile brennstoff fra Russland innen 2030. EU tror de kan klare å kutte hele to tredjedeler av russisk gass allerede i år. Hvordan ligger EU an, er planen realistisk og hva skal være Norges bidrag?  

Status på REPower EU - hvor langt har vi kommet og hvor realistisk er det at man når målene? Paneldebatt.

Medvirkende:

 • Terje Lien Aasland, Olje- og energiminister
 • Henrik Sætness, Statkraft
 • Georg Riekeles, European Policy Centre
 • Truls Gulowsen, Naturvernforbundet
 • Berit Tennbak, Thema

Ordstyrer: Julie Wedege, Statkraft 

Ny giv for grønt hydrogen i Norge og Europa

Onsdag 17. august
Arr: Statkraft
15-16 på Fornybarbåten Legacy of the Fjords, øvre dekk

Hydrogen er avgjørende for å omstille transport- og industrisektoren. Nå har REPower EU satt ambisiøse mål for både produksjon og import av hydrogen. Hva skal til for å gjøre EUs hydrogenambisjoner til virkelighet og hvilke muligheter vil det gi i Norge?  

Medvirkende:

 • Jarand Rystad, Rystad Energy 
 • Ulf Eriksen, Statkraft 
 • Are Tomasgard, LO 
 • Anders Bjartnes, Energi og klima
 • Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, Norsk Hydrogenforum

Moderator: Liv-Elisif Kalland, ZERO 

Et fornybart Norge

Onsdag 17. august
17-18 på Fornybarbåten Legacy of the Fjords, øvre dekk
Arr: Norwea, Energi Norge, Statkraft

Norge trenger alle fornybarteknologiene. Samspillet mellom havvind, landvind, solkraft og vannkraft vil bli stadig viktigere. Hva har de felles og hvordan får vi en lykkelig fornybarfamilie?

Medvirkende:

 • Henrik Sætness, Statkraft
 • Atle Beisland, Norseman
 • Åslaug Haga, Norwea
 • Toini Løvseth, Energi Norge
 • Andreas Thorsheim, Otovo
 • Ketil Raknes

 

Energi og industri: hva skal til for å sikre framtidens verdiskaping?

Torsdag 18. august
0830-0915 på Fornybarbåten Legacy of the Fjords, nedre dekk
Arr: Statkraft, Statnett

Det grønne skiftet skyter fart. Samtidig skal Norge bygge fremtidens industri. Hvordan sikrer vi tilgang på nok fornybar kraft, nett til å frakte kraften til industrien og legge til rette for industriutvikling i Norge? Verden omstilles i rekordfart samtidig som energi har blitt sikkerhetspolitikk.

Klarer Norge den grønne omstillingen og hvordan påvirkes vi av den internasjonale situasjonen?

En samtale mellom konsernsjefene i:

 • Statkraft: Christian Rynning-Tønnesen
 • Statnett: Hilde Tonne
 • Equinor: Anders Opedal
 • Norsk Hydro: Hilde Merete Aasheim
 • Aker: Øyvind Eriksen
 • Kongsberg Gruppen: Geir Håøy