Endring i styret

29 jun., 2022

Pål Erik Sjåtil er valgt inn i Statkrafts styre. Han erstatter Bengt Ekenstierna, som trer ut av styret.

Pål Erik Sjåtil er sivilingeniør fra NTNU. Han leder i dag investeringsselskapet Lightrock. Han har tidligere arbeidet for konsulentselskapet McKinsey, blant annet som Managing Partner i Europa, og har også bakgrunn fra Luftforsvaret.

Styret i Statkraft AS består nå av:

Styreleder: Thorhild Widvey
Nestleder: Peter Mellbye
Medlem: Marit Salte
Medlem: Mikael Lundin
Medlem: Ingelise Arntsen
Medlem: Pål Erik Sjåtil
Medlem: Thorbjørn Holøs (ansattrepresentant)
Medlem: Lars Mathisen (ansattrepresentant)
Medlem: Marte Lind (ansattrepresentant)