Statkraft signerer kredittfasilitet med bærekraftsmål på EUR 1,3 milliarder

01 apr., 2022

Statkraft har signert en ny 5-årig, kredittfasilitet med bærekraftsmål på 1,3 milliarder euro. Avtalen inneholder en opsjon på forlengelse med 1+1 år, og erstatter Statkrafts eksisterende fasilitet på 9,2 milliarder kroner signert i juni 2016.

Statkraft har en tydelig forpliktelse til bærekraft, og har som mål å skape verdier for samfunnet, miljøet og selskapet gjennom sin virksomhet. Avtalen inkluderer bærekraftsmål, der rentemarginen vil bli justert årlig basert på Statkrafts oppnåelse av tre forhåndsdefinerte strategiske bærekraftmål.

Målene er knyttet til selskapets utvikling av fornybar produksjonskapasitet for vann-, vind- og solkraft, selskapets forpliktelse til helse, miljø og sikkerhet og andelen kvinner i lederstillinger.

Selskapet har som mål å være et av verdens ledende fornybarselskap innen 2025. Et tydelig fokus på bærekraft er en viktig del av strategien for å oppnå dette. Selskapet anerkjenner også viktigheten av FNs bærekraftsmål (SDG) og har en overordnet ambisjon om å bidra til å bekjempe klimaendringer som er bærekraftsmål nummer 13. De fleste av Statkrafts aktiviteter er kvalifisert i henhold til EUs taksonomi-regelverk (‘taxonomy eligible).

– Statkraft er svært fornøyd med avtalen, med vilkår som gjenspeiler den sterke tilliten og det langsiktige forholdet til våre kjernebanker. Vi er forpliktet til en bærekraftig og ansvarlig forretningspraksis, og søker kontinuerlig å forbedre måten vi gjør ting på. Som Europas største leverandør av fornybar energi ønsker vi selvfølgelig å støtte vår vekststrategi gjennom å forplikte oss til bærekraftmål i denne avtalen, sier Anne Harris, finansdirektør i Statkraft.

DNB har fungert som «Sustainability coordinator», «Mandated Lead Arrangers» og «Bookrunners». BNP Paribas har hatt rollene som «Documentation Agent», «Mandated Lead Arrangers» og «Bookrunners» i avtalen, som også støttes av følgende utvalgte gruppe banker som har forpliktet seg som «Mandated Lead Arrangers» og «Bookrunners»: Barclays Bank PLC, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Santander, SMBC, Societe Generale og UniCredit, og med SEB også som «Facility Agent.»

Mann
Stephan Skaane
Vice President Group Treasury
Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressekontakt