TrønderEnergi og Stadtwerke Munchen kjøper Statkrafts eierandel i Roan vindpark

06 mar., 2021

TrønderEnergi tok over operatørrollen for Roan vindpark 8 februar 2021.

Statkrafts strategi i norsk vindkraft er å ha en industriell rolle med både eierskap og drift. Derfor er det naturlig at Statkraft nå velger å selge sin eierandel i Roan vindpark i forbindelse med at driften er overført til TrønderEnergi.

Link til nyhet om driftsoverdragelsen

Statkrafts eierandel og rolle som driftsoperatør av de andre fem vindparkene i Fosen-utbyggingen påvirkes ikke av dette salget. Fosen Vind DA har til sammen 206 turbiner med en installert effekt på 801 MW med den opprinnelige eierstrukturen hvor Statkraft har 52,1 %, Nordic Wind Power 40 % og TrønderEnergi 7,9 %.