Strålende dag for Statkraft med Solarcentury på laget

05 mai, 2021

I dag, på World Sun Day, blir Solarcentury offisielt en del av Statkraft, og slutter å operere under navnet Solarcentury. Statkraft blir med det en ledende utvikler av solkraft i Europa.

Solkraft er den raskest voksende fornybare energikilden i verden. Solarcenturys prosjektportefølje dekker markeder i høy vekst i Europa og Sør-Amerika, og vil i framtiden også kunne støtte investeringer i solkraft i Skandinavia, hvor solmarkedet er mindre utviklet.

Statkraft har som mål å utvikle 8 GW vind- og solkraft innen 2025. Siden oppkjøpet av Solarcentury i slutten av november 2020 har de to selskapene allerede gjort store framskritt mot dette målet. 

I løpet at det siste halvåret har Solarcentury fullført byggingen av 550 MWp, mottatt endelige tillatelser til å utvikle 1,220 MWp, og sendt inn planer for ytterligere 423 MWp.

I løpet av de siste ti årene har den globale solkraftkapasiteten økt 27 ganger, og ifølge Statkrafts Lavutslippsscenario er det ventet at solkraft vil bli verdens største elektrisitetskilde fra 2035.

– Vi er svært glade for at Solarcentury-teamet nå blir en del av Statkraft. Sammenslåingen hjelper oss til å bli et av verdens ledende selskaper innen fornybar energi. For å kutte CO2-utslippene og sikre overgangen fra fossil energi, må vi få til en transformasjon av energisystemet. Investeringer i fornybar energiproduksjon – inkludert vind- og solkraft – og et grønnere kraftnett blir avgjørende for alle land på vei mot netto nullutslipp, sier Birgitte Ringstad Vartdal, Statkrafts konserndirektør for europeisk vind- og solkraft.

– Vi er henrykt over å få fortsette å vokse som en del av Statkraft. I løpet av Solarcenturys 22 år lange historie har selskapet bidratt til å gjør solkraft mainstream, og våre prosjekter har produsert seks milliarder kWh fornybar kraft, og kuttet over 1,7 millioner tonn CO2-utslipp. Som del av Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, er markedsposisjonen vår sterkere enn noensinne, sier Barbara Flesche, tidligere konsernsjef i Solarcentury, nå finansdirektør for europeisk vind- og solkraft i Statkraft.

Solarcenturys ansatte er nå innlemmet under Statkrafts merkevare, og integrert i Statkrafts virksomhet i Europa og Latin-Amerika.