Statkraft kjøper vindkraftportefølje i Tyskland og Frankrike

04 okt., 2021

Statkraft har inngått avtale om å kjøpe vindkraftporteføljen til vindkraftoperatøren Breeze Three Energy i Tyskland og Frankrike, og styrker dermed sin posisjon i Europa ytterligere.

Avtalen øker Statkrafts europeiske vindkraftportefølje med 39 vindparker i Tyskland og fire i Frankrike, og gjør for første gang Statkraft til eier av vindparker i de to landene. Oppkjøpet er i tråd med selskapets strategi om å øke satsingen på vind- og solkraft og bli et av verdens ledende selskaper innen fornybar energi. Statkraft er allerede en ledende utvikler av solkraft i Europa, etter fjorårets oppkjøp av Solarcentury.

– Statkraft har en ambisjon om å vokse ytterligere innen vann-, vind- og solkraft. Målet er å bli en ledende vind- og solkraftutvikler, med en årlig utviklingstakt på 2,5 til 3 gigawatt ny installert effekt fram mot 2025. Dette oppkjøpet styrker vår posisjon som ledende fornybaraktør i Europa ytterligere, og gjør oss i stand til å videreutvikle vår portefølje i Tyskland og Frankrike, sier Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for Vind- og solkraft i Europa.

– Bred erfaring med å utvikle, drifte og sikre markedstilgang for vind- og solparker gjør Statkraft til den rette eieren for disse vindkraftverkene. Vi vil fortsette å optimalisere driften og forlenge levetiden for deler av porteføljen, legger hun til.

De tyske vindparkene, som strekker seg fra Bayern i sør til Schleswig-Holstein i nord, har en samlet installert effekt på 311 megawatt (MW) og vil dra nytte av Statkrafts posisjon som eier og utvikler av fornybar kraft i Tyskland. Det tyske markedet for fornybar energi er Europas største når det kommer til installert effekt, forventet vekst og potensial for oppgradering og utvidelse.

Tidligere i år annonserte Statkraft utviklingen av Rappenhagen vindpark i Nord-Hessen, som markerte selskapets inntreden i det tyske markedet som vindkraftutvikler. Statkraft har vært til stede i Tyskland siden 1999, og har siden den gang utviklet seg til en sentral aktør for energiløsninger, energihandel og drift av kraftverk.

De franske vindparkene ligger i regionene Normandie, Nouvelle-Aquitaine og Pays de la Loire, og har en samlet installert effekt på 35 MW. Oppkjøpet åpner muligheter videre vekst for Statkrafts kraftverksportefølje og eksisterende virksomhet i landet. Statkraft åpnet sitt kontor i Lyon i 2009 for å tilføre vannkraftkompetanse til det franske markedet, og har siden utvidet til sol- og vindkraft.

Partene er enige om å ikke offentliggjøre transaksjonsverdien.

Om vindkraftporteføljen:

Tyskland

  • Porteføljen i Tyskland består av 39 vindparker med en samlet installert effekt på 311 MW, fordelt på ni tyske delstater (Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Brandenburg).
  • De 187 vindturbinene produserer gjennomsnittlig 463 GWh/år.
  • Vindparkene har turbiner fra ulike leverandører og har stor geografiske spredning, noe som bidrar til variasjon i porteføljen.
  • Vindparkenes alder er mellom 13 og 22 år, og gjenstående periode med subsidierer varierer tilsvarende.
  • Statkraft vil oppfylle alle kontraktsmessige forpliktelser som følger av eierskiftet. Statkraft vil etterstrebe et godt partnerskap med alle involverte interessenter.


Frankrike

  • Vindkraftporteføljen i Frankrike består av fire vindparker med en samlet installert effekt på 35 MW, i regionene Normandie (1), Nouvelle-Aquitaine (2) og Pays de la Loire (1).
  • De 16 vindturbinene produserer gjennomsnittlig 60 GWh/år.
  • Vindparkene har turbiner fra ulike leverandører og har stor geografiske spredning, noe som bidrar til variasjon i porteføljen.
  • Vindparkenes alder er mellom 13 og 14 år, og gjenstående periode med subsidierer varierer tilsvarende.
Woman smiling
Judith Tranninger
Senior Communication Advisor
Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressekontakt