Statkraft selger fire solparker i Spania

06 sep., 2021

Statkraft har inngått avtale om å selge fire samlokaliserte solparker i Cadiz, Sør-Spania til det London-noterte investeringsselskapet TRIG, som er forvaltet av InfraRed Capital Partners og RES.

Statkraft skal fortsatt ha ansvaret for byggingen, som starter i september. Alle de fire solparkene er planlagt ferdigsstilt innen 4. kvartal 2022. Salget er Statkrafts første store transaksjon knyttet til et prosjekt utviklet av Solarcenury, siden oppkjøpet av selskapet i november 2020. Solparkene har en en samlet installert effekt på 234 megawatt (MWp).

Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for europeisk vind og sol i Statkraft ser på avtalen med TRIG om de fire solparkene i Cadiz som et skritt fremover for Statkraft på vegen til å nå sine mål for utbygging av vind- og solkraft. 

- Statkraft er glad for å samarbeide med TRIG, som fokuserer på investering i fornybar infrastruktur, sier Ringstad Vartdal.

- Oppkjøpet av Solarcentury har hjulpet Statkraft til å bli en ledende solutvikler og styrket vår prosjektportefølje. Solparkene i Cadiz  er et godt eksempel på kvaliteten i prosjektene vi kjøpte gjennom Solarcentury-transaksjon. Statkrafts globale ambisjon er å utvikle 2,5 til 3 gigawatt vind- og solenergi årlig mot 2025 og vi er godt på vei til å nå målet om å utvikle åtte gigawatt vind- og solenergi innen 2025, legger Ringstad Vartdal til.

Stefan-Jörg Göbel, direktør for vind og sol i kontinental-Europa, er opptatt av behovet for å utvikle mer fornybar energi.

- Klimaendringene gjør at vi må øke tempo betydelig i omleggingen til fornybar energiproduksjon. Om et drøyt år fra nå vil anleggene i Cadiz begynne å generere ren, grønn energi  og stå helt ferdige noen få måneder senere, sier Göbel.

- Vi er glade for å ha inngått dette strategiske partnerskapet med Statkraft,  som etter å ha utviklet disse fire solprosjektene i Spania, fortsatt vil stå ansvarlig for å lose prosjektene gjennom byggefasen, sier Richard Crawford, direktør for infrastruktur i InfraRed.

For mer informasjon om TRIG, se www.trig-ltd.com

Lydia Lobb
Communications Manager