Statkraft skaper store positive ringvirkninger i Norge

16 apr., 2021

Statkraft er en av Norges viktigste bedrifter uavhengig av bransje, med betydelige verdiskapings-, sysselsettings- og kunnskapsspredningseffekter. Det kommer fram i en ny rapport fra Menon Economics.

Rapporten, som er utarbeidet på vegne av Statkraft, viser konsernets ringvirkninger i den norske økonomien.

 

 

Noen hovedfunn:

 

 

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressekontakt

Del artikkelen