Ny 10-årig grønn kraftavtale med finske Kemira

12 feb., 2021

Statkraft og finske Kemira har inngått nok en langsiktig kraftavtale som sikrer finnene en årlig leveranse på cirka 44 GWh fornybar kraft i perioden 2022 til 2031. Kraften skal leveres fra Statkrafts nordiske portefølje til Kemiras produksjonsanlegg i Finland.

I tillegg omfatter avtalen kjøp av opprinnelsesgarantier for hele volumet. Disse leveres fra Statkrafts vindkraftproduksjon på Fosen. I mars 2020 inngikk Kemira og Statkraft en tilsvarende avtale om kjøp av både kraft og opprinnelsesgarantier.

- Vi opplever for tiden stor etterspørsel etter grønne PPAer i Norden, der industriaktører i økende grad ønsker å dokumentere sitt kraftforbruk som fornybart ved hjelp av opprinnelsesgarantier. Avtalen bekrefter Statkrafts evne til å levere slike løsninger, skreddersydd for kundens behov, på konkurransedyktige vilkår, sier konserndirektør for Marked og IT i Statkraft, Hallvard Granheim.

- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår drift og tar steg for å nå våre bærekraftsmål. Å kjøpe fornybar energi er et av tiltakene vi innfører. Nøkkeltiltakene som skal gjøre det mulig for oss å nå vår ambisjon om karbonnøytralitet i 2045 inkluderer også fornybar varme- og dampproduksjon, elektrifisering av prosesser og energieffektivisering på våre anlegg, sier Thierry Blomet, SVP Sourcing i Kemira.

 

Kontakt

Lars Magnus Günther
Lars Magnus Günther
Pressekontakt